Despre AGIR Galați

În data de 7 mai 1990, la Galaţi, în prezenţa a numeroşi ingineri – dintre care 9 membri fondatori – a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei GALAŢI a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

Membrii fondatori:
Ing. Berbecea Ion – IEELIF Galaţi
Ing. Cazangiu Dana – IPJ Galaţi
Ing. Ciuraru Constantin – IPJ Galaţi
Ing. Chiriţescu Dan Florin – Insp. Pentru Construcţii Galaţi
Dr.ing. Coşovliu Octavian – IPJ Galaţi
Ing. Dimitriu Valentina – TAGCM Galaţi
Ing. Popa Marin – IEELIF Galaţi
Ing. Roşcăneanu Marcel – IPJ Galaţi
Ing. Stan Ion – IEELIF Galaţi

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.