Parteneri AGIR Galați

Universitatea Lucian Blaga - Sibiu

Universitatea "Dunarea de Jos" - Galati

În prezent, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are 14 facultăţi şi pregăteşte studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în domenii diverse (tehnic, umanist, economic, sănătate, artistic). Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează ciclul II de studii cu durata de doi ani pentru absolvenţii ciclului I. În cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați se derulează studii doctorale în 12 domenii, sub coordonarea a 85 conducători de doctorat. În prezent, număr total de studenţi doctoranzi în stagiu este 25