Știri AGIR Galați

2024-02-05Colocviile Constructorilor de Nave nr. 104

Vă invităm vineri, 9.02.2024, ora 11.00, în sala D01 a Facultăţii de Arhitectură Navală, la întânirea cu numărul 104 a Colocviilor Constructorilor de Nave. Evenimentul, care este organizat de Asociația ANCONAV, Asociaţia Generală a Inginerilor (AGIR) Sucursala Galați, şi Facultatea de Arhitectură Navală de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, cu sponsorizare acordată de Bureau Veritas România, vă propune două subiecte de discuţie: Raţiile de apă şi alimente din bărcile şi plutele de salvare şi consumul acestora în vederea supravieţuirii pe mare, prezentare realizată de Anca Nicolau, profesor la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi preşedinta AGIR Sucursala Galaţi, şi Impactul înnisipării în zona kilometrului 152 al Dunării asupra navigaţiei şi stabilităţii malului, prezentare realizată de Horia Suceveanu, căpitan fluvial şi membru al Asociaţiei Galaţi, oraşul meu.

2023-10-25ISEEE 2023 - International Symposium on Electrical and Electronics Engineering

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează a opta ediție a simpozionului internațional ISEEE 2023 - International Symposium on Electrical and Electronics Engineering.

Evenimentul este sponsorizat tehnic de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IEEE Industry Applications Society și IEEE Education Society - Romania Chapters.

Simpozionul se va desfășura în perioada 26-28 octombrie 2023 şi va reuni experți din industrie și cercetători pentru a dezbate cele mai recente tendințe, inovații și realizări în domeniu. Participanții vor avea oportunitatea de a audia prezentări științifice, de a participa la discuții în grup sau de a-și prezenta rezultatele ultimelor cercetări.

Vor susține conferințe academice invitate:
- Antoneta Bratcu, University of Grenoble Alpes, Franța;
- Jose Lopez Vicario, University Autonoma de Barcelona, Spania;
- Tasos Dagiuklas, London South Bank University, UK.

Vor prezenta noi tehnologii și puncte de vedere din industrie:
- Radu Oanea, DMT Marine Equipment, România;
- Akos Koppany Kiss, GAMAX Laboratory Solutions, Ungaria;
- Lucian Itu, Siemens, România.

Mai multe informaţii despre eveniment se găsesc pe site-ul: https://www.iseee.ugal.ro.

2023-10-19Simpozionul internaţional EUROALIMENT 2023

Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează în perioada 19-20 octombrie, Simpozionul Internațional Euro-Aliment - Insights of Future Foods - From concepts and challenges to technological innovations. Evenimentul bienal a ajuns la a 11-a ediție. La conferință participă experți din 18 țări, precum: India, Iran, Polonia, Franța, SUA, Spania, Germania, Republica Moldova, Maroc, Grecia, Lituania, Tunisia, Turcia, Ucraina, Austria, Irlanda, Madagascar, și România. Evenimentul se desfăşoară sub patronajul ISEKI - Food Association, Asociaţiei Specialiştilor în Biotegnologie Aplicată (ASBA) şi Asociaţiei Geneale a Inginerilor din România (AGIR).

În cadrul celei de-a 11-a Ediții a Simpozionului Internațional Euro-Aliment 2023 se vor aborda subiecte actuale și de maximă importanță din perspectiva dezvoltării de idei, concepte, provocări și tehnologii pentru alimentele viitorului, sprijinind astfel inovația în industria alimentară și acvacultură.

"Integrarea ingineriei alimentelor cu domenii conexe precum biotehnologie, nutriție, bioeconomie, protecția mediului etc. joacă un rol esențial în furnizarea de sisteme alimentare eficiente și sustanabile, care să asigure securitatea alimentară, siguranța și calitatea produselor alimentare, într-o lume în permanentă schimbare", declară Prof.dr.ing. Gabriela Bahrim, preşedinta comitetului de organizare a simpozionului şi membră AGIR.

Tot domnia sa mai declară că "prin organizarea Simpozionului Internațional Euro-Aliment 2023, Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor din Galați vizează extinderea transferului de cunoaștere în domeniile abordate, dezvoltarea de noi parteneriate, creșterea impactului și a vizibilității facultății atît la nivel național cât și internațional."

Conferința care se desfășoară în online are în dezbatere 114 lucrări, din care 40 de prezentări orale și 78 sub formă de poster. Totodată, 14 prezentări vor fi realizate de invitați de renume international, în cadrul următoarelor patru secțiuni:

KEY DRIVERS IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE AND SAFE NUTRITION
FOOD SAFETY CHALLENGES IN THE NEAR FUTURE
BIOTECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION
MULTIDIMENSIONAL APPROACHES FOR AQUACULTURE AND AQUATIC RESOURCES SUSTAINABILITY
Mai multe detalii sunt disponibile aici: http://www.euroaliment.ugal.ro/index.php/en/.

2023-09-28Omagiu inginerilor creatori de nave din România

Un moment cu o încărcătură emoțională deosebită a avut loc joi, 28 septembrie 2023, ora 11.00, la Facultatea de Arhitectura Navală, Str. Domnească nr. 111, Corp CN, prin inițiativa Asociației Arhitecților Navali (AAN), reprezentată de prof. dr. ing. Costel Iulian Mocanu, cu sprijinul reprezentanților Colocviilor Constructorilor de Nave (CCN), reprezentată de dr.ing. Jean Sever Popovici, și cu susținerea financiară a unor membri ai Asociaţiei Constructorilor de Nave (ANCONAV), prin care galeria specialiștilor din industria navală a fost completată cu patru portrete-basorelief, realizate de sculptorul Mugur Vrânceanu. Astfel, au fost elogiați Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă, Prof. dr. ing. Ion Bidoae, Prof. dr. ing. Ovid Popovici și Conf. ing. Eugen Marian, personalități remarcante ce au contribuit la dezvoltarea, modernizarea și afirmarea industriei construcțiilor de nave românești în țară și străinătate. Recunoștința față de aceste personalități a fost exprimată prin luările de cuvânt ale actualelor cadre didactice de la Facultatea de Arhitectură Navală, ingineri, studenți, membri AGIR, pentru deosebitele realizări ale acestora în domeniul ingineriei navale, subliniindu-se că își merită pe deplin locul în galeria inginerilor creatori de nave din România. De altfel, reprezentanții AAN şi CCN, cu sprijinul Facultății de Arhitectură Navală din Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, au dezvelit, la data de 14 ianuarie 2021, primele două basoreliefuri ale altor reprezentanți de frunte ai domeniului naval din Galați, inginerii Gelu Kahu și Liviu Stoicescu, basoreliefurile fiind realizate de același artist, Mugur Vrânceanu, care și-a denumit opera „Monumentul Navalistului”.

2023-09-21Sondaj de opinie privind legatura dintre universitati si industrie

Membrii AGIR cred că relaţia universităţi-industrie este importantă. Pentru a îmbunătăţi această relaţie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ne invită să participăm la un sondaj de opinie pentru a împărtăşi experienţa noastră legată de această relaţie, sondaj care este disponibil accesând link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgHvHKOR0aeQxqWExXGXrCTfygMub_oxHa8C_LXCji0IG9Kw/viewform?pli=1.
Studiul rezultat din analiza răspunsurilor va contribui la îmbunătăţirea acestei relaţii deoarece va identifica barierele şi avantajele relaţiei.

2023-08-10Proiectul SurprisING „Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie” – POCU/626/6/13/133192 la momentul bilanţului

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), a organizat joi, 10 august 2023, ora 11:00, conferința de încheiere a proiectului „Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie” – SurprisING, cod SMIS POCU/626/6/13/133192. Conferința s-a desfășurat în Sala Senatului a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47.
Beneficiarul direct al proiectului a fost Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), responsabil din partea instituției fiind conf. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu – membră AGIR, sucursala Galați, în proiect fiind implicați în mod direct și alți membri ai sucursalei: prof. dr. ing. Anca Ioana Nicolau şi şef lucr. dr. ing. Marius Corneliu Gheonea.
Proiectul a fost co-finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. „Educație și Competențe”, Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare / cercetare / inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea oportunităților de inserție pe piața muncii și a relevanței pregătirii practice pentru 245 de studenți și masteranzi din domeniul ingineriei printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră și stagii de practică organizate în companii care să asigure inserția pe piața muncii a cel puțin 86 studenți sau absolvenți.
Cele mai importante activități au vizat derularea unei campanii de promovare şi stakeholder engagement în vederea identificării partenerilor angajatori şi formării grupului ţintă; organizarea și derularea serviciilor de orientare și consiliere profesională a studenţilor și masteranzilor; organizarea și derularea stagiilor de practică; dezvoltarea unui sistem de informare coordonată între furnizorul de servicii educaționale și angajatori și elaborarea unui document-cadru pentru îmbunătățirea ofertei educaționale.
Din partea Sucursalei AGIR Galați, la discuții a participat conf. univ. dr. ing. Nicușor Baroiu – vicepreședinte al sucursalei, care, prin alocuţiunea susținută, a consolidat evocarea rolului pe care îl au atât instituțiile educaționale, în speță Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cât şi autoritățile locale, reprezentate la întâlnire de Doina Cucu, vicepreşedinta Consiliului Judeţean Galaţi, și mediul antreprenorial, reprezentat de Cristina Chiriac – președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF și Daniela Cireașă - președinta Sucursalei Brăila a CONAF, în pregătirea inginerilor pentru piaţa muncii.
Pe lângă îndeplinirea indicatorilor de performanţă, proiectul a mai scos în evidenţă importanţa formării de competenţe transferabile, pe lângă cele specifice. Cu cât un absolvent din domeniul ingineriei reuşeşte să acumuleze mai multe competenţe transferabile, cu atât se va integra mai uşor într-un colectiv de lucru, va fi capabil să soluţioneze probleme şi să îşi asume responsabilităţi, va inspira încredere şi va obţine mai uşor statutul de leader şi va fi considerat un bun profesionist.

2023-07-31Întâlnire bilaterală AGIR Sucursala Buzău - AGIR Sucursala Galaţi

În data de 28.07.2023, membri ai Sucursalei Galați a AGIR au acceptat invitația colegilor din sucursala Buzău în vederea unor discuții legate de multiple subiecte de interes comun pentru cele două organizații. Cele mai importante abordări au vizat:
- aspecte legate de Ziua Inginerului Român, care este sărbătorită, anual, la data de 14 septembrie;
- aspecte legate de Forumul Național AGIR, care este propus a se desfășura în luna octombrie 2023 la Buzău;
- discuții axate pe finanțarea unui campus universitar, în care se vor pregăti atât viitori ingineri, cât și viitori muncitori înalt calificați, în domeniile mecanic și alimentar, având printre parteneri Primăria Buzău, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Liceul Tehnologic „D. Filipescu” Buzău și nouă companii mari din Buzău;
- diverse.
Din partea Sucursalei AGIR Galați, la discuții au participat: prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau – președinta sucursalei, conf. univ. dr. ing. Nicușor Baroiu – vicepreședinte al sucursalei, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, membru AGIR și președinte al Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. univ. dr. ing. Elena Scutelnicu, membră AGIR și decan al Facultății de Inginerie, şef de lucrări dr.ing. Michael Frătiţa, cadru didactic la Departamentul Sisteme Termice şi şi Autovehicule Rutiere, Facultatea de Inginerie.
Din partea gazdelor au fost prezenţi la discuţii: președintele de onoare al AGIR Buzău, director ing. Vasile Anton Moraru, președintele executiv, profesorul universitar Stefan Constantin Petriceanu, vicepreședinta responsabilă de învățământul preuniversitar, dr.ing. Lucica Stanculeanu, vicepreședintele responsabil cu mediul economic, ing. Cosmin Dinulescu, doamna ing. Adriana Filip, fost director tehnic al SC Cord Steele SA Buzau, președintele AGIR Bridge Club, ing. Stelian Condruț.
Cu această ocazie, au fost vizitate unități industriale, educaționale și de cercetare. Managerii acestor unităţi, director Horia Șerbu (SC Tehnomet SA), director Arda Bozbıyık (Șișecam SA), director ec. Silviu Iordache (SC SC Panosol Power SRL), director prof. dr. ing. Constantin Manolache (Centrul Eurocampus) şi director cercetător dr. ing. Costel Vânătoru (Banca de Resurse Genetice Vegetale - Buzău) ne-au dovedit nu numai că sunt profesionişti excepţionali dar şi că au spiritul antreprenorial şi cel de leadership foarte dezvoltate, ceea ce îi transformă în modele de urmat. Prin aceste vizite a fost deschisă uşa unor colaborări viitoare, cu multe oportunități atât pentru studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, cât şi a cadrelor didactice şi de cercetare.
Mulţumirile noastre se adresează tuturor celor cu care am discutat dar în primul rând celui care a organizat întâlnirea: președintele de onoare al AGIR Buzău, director ing. Vasile Anton Moraru.

2023-06-12Premii AGIR pentru studenţii Facultăţii de Automatizări, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică

Anca Nicolau, preşedinta AGIR Sucursala Galaţi, a întâlnit azi, 12.06.2023, studenţii Facultăţii de Automatizări, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, care au fost nominalizaţi la premiile AGIR pentru participarea lor la Conferinţa de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Studenţii premiaţi şi lucrările cu care au participat sunt următoarele:

Secţiunea S1. Automatică și Informatică Aplicată. Sisteme informatice de conducere avansată
Valeriu Paraschiv - anul II Automatică şi informatică aplicată - lucrarea: Cântar apicol cu comunicator GSM

Secţiunea S2. Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Mirela-Mirabela Tudosă, Răzvan-Gabriel Milea, Alexandru-Constantin Donici - anul II Calculatoare - lucrarea: Sistem de securitate bazat pe microcontroller Arduino UNO

Secţiunea S4.3. Educaţie în inginerie electrică
Alina Păun – Anul I UEESR (master) - lucrarea: Exploitation of the electric installation for the navigation lighting - chemical tank case

Secţiunea S5. Inginerie electronicî, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei
Ștefan Daniel Băleanu - anul IV Electronică aplicată - lucrarea: Sistem de stabilizare automată a poziției unei platforme pe două axe cu accelerometru și microcontroler

La întâlnirea organizată de şef de lucrări ing. Mihaela Andrei, prodecan al facultăţii responsabil cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii, studenţii premiaţi de AGIR au fost felicitaţi de Anca Nicolau pentru activitatea lor de cercetare. Au urmat discuţii legate de profesia de inginer, evoluţia pieţii muncii în domeniul ingineriei, activitatea AGIR şi posibilitatea ca studenţii să devină membri ai acestei asociaţii.

2023-05-19Diplome acordate de AGIR – Sucursala Galați la Facultatea Transfrontalieră și Facultatea de Inginerie din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea Transfrontalieră din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a organizat, în perioada 15-16 Mai 2023, Conferința internațională a studenților „DIALOGUE / EDUCATION / ACTION - Cross-Border International Student Conference 2023 (CISC-DEA 2023)”, cu cele mai importante obiective: consolidarea comunității studenților Facultății Transfrontaliere; crearea oportunității de comunicare, de a se cunoaște, de a face schimb de experiențe la nivel internațional; promovarea abilităților de conducere la studenții implicați în organizarea conferinței; implicarea studenților în procesul de cercetare științifică și de publicare academică. Lucrările CISC-DEA 2023 au fost grupate în 11 secțiuni, dintre care trei secțiuni de lucrări au fost cu specific ingineresc: Secțiunea 9 - Ingineria Materialelor; Secțiunea 10 - Provocări pentru Știința, Ingineria și Siguranța Alimentelor în Perioade de Criză; Secțiunea 11 – Ecologie și Acvacultură.
De asemenea, Facultatea de Inginerie din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a organizat, în perioada 18-19 Mai 2023 Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Anghel Saligny" (SNCSS „Anghel Saligny”), ediţia a XV-a. SNCSS „Anghel Saligny” este un eveniment ştiințific organizat anual de Facultatea de Inginerie pentru studenții înscrişi în programele de studii universitare de licență şi masterat, respectiv pentru elevi. Cercetarea științifică are un rol semnificativ în procesul educațional, fiind un element cheie în formarea viitorilor specialiști care trebuie să facă față provocărilor permanente de pe piața muncii. Acest eveniment reprezintă un prilej de cunoaştere a preocupărilor studenţilor din diferite centre universitare şi de schimb de idei în domeniul Ştiinţelor Inginerești. Secțiunile SNCSS „Anghel Saligny“, ediţia a XV-a, au fost următoarele: Secțiunea 1. Tehnologii Moderne și Management în Inginerie Industrială (TMMII); Secțiunea 2. Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere (IMAR); Secțiunea 3. Știința Materialelor. Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (SM.IAIM); Secțiunea 4. Perspective de Dezvoltare în Ingineria Mediului și în Inginerie Medicală (PDIMIM); Secțiunea 5. Masterandul de azi - Cercetătorul de mâine (MA-CM); Secțiunea 6. Secțiune specială pentru elevi „Astăzi elev - Mâine student” (AE-MS).

Sucursala AGIR Galați a oferit câte o diplomă pentru fiecare secțiune în parte, vizând acele lucrări care au combinat gândirea creativă cu proiectarea și implementarea de soluții și cunoștințe științifice inginerești cu potențial de aplicabilităte practică, și posibilitatea câștigătorilor de a se înscrie fără plata cotizației în Asociația Generală a Inginerilor și România.

2023-05-09CONCURSUL TEHNIC „MIHAI HONORIUS TEODORESCU”, EDIȚIA A IX-A ȘI-A DESEMNAT CÂȘTIGĂTORII

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, a organizat ediţia a IX-a a Concursului Tehnic „Mihai Honorius Teodorescu” pentru elevii din filiera tehnologică, clasele a XI-a și a XII-a. Acest concurs este dedicat regretatului profesor Mihai Honorius Teodorescu, care a fost şi rămâne o personalitate academică impresionantă. Atitudinea sa, dintotdeauna plină de căldură, şi apropierea față de studenți și colegi au facilitat transmiterea informaţiei profesionale și au reprezentat fundamentul pe care s-a dezvoltat învăţământul tehnic superior gălăţean şi pe care s-au format specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. În calitate de şef de catedră, prorector şi rector, a iniţiat o serie de colaborări internaţionale, Facultatea de Mecanică, de la acea vreme, fiind prima beneficiară a programului Tempus în România.

Printre organizatorii evenimentului din acest an s-au aflat și Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, membru AGIR – Sucursala Galați, președintele Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați și Conf. dr. ing. Nicușor Baroiu – vicepreședinte al Sucursalei AGIR Galați.

Totodată, Sucursala AGIR Galați a premiat pe doi dintre cei mai merituoși elevi din clasa a XII-a, Marian George Ștefu de la Liceul Tehnologic „Costache Conachi” Pechea, jud. Galați și Cornel Ionuț Nițu de la Liceul Tehnologic „Paul Dimo” din Municipiul Galați.

Sponsorii acestei ediţii au fost DMT Marine Equipment Galaţi și Aerostar Bacău, care au acordat şi premii câştigătorilor. De asemenea, a fost acordat şi un premiu special în bani oferit de Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Mecanică din Galaţi.

Concursul Tehnic „Mihai Honorius Teodorescu” a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Galaţi și cu sprijinul Media Team, acțiunea având rolul de a susține și promova preocupările Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR) privind atragerea tinerilor către domeniul tehnic."

2023-05-05PUNTE ÎNTRE SUCURSALA AGIR IAȘI ȘI SUCURSALA AGIR GALAȚI LA DEZVELIREA BUSTULUI COMEMORATIV AL PROFESORULUI UNIVERSITAR EMERIT, DOCTOR INGINER, VASILE OCTAVIAN PRUTEANU, DHC

Vineri, 5 mai 2023, cu începere de la ora 12.00, la sediul Departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, Bd. D. Mangeron nr. 59A, s-a desfășurat un eveniment organizat în memoria și cinstea profesorului universitar emerit doctor inginer Vasile Octavian Pruteanu, DHC, prilejuit de dezvelirea bustului comemorativ.

Amplul eveniment a avut ca organizatori pe Prof. univ. dr. ing.ec. Dumitru Nedelcu, Conf. univ. dr. ing. Constantin Cărăușu, Asist. univ. dr. fiz. Simona-Nicoleta Mazurchevici, Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Crețu și Șef lucrări dr. ing. Andrei Mihalache, membri ai Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), Sucursala Iași. Cuvântul de comemorare în memoria regretatului profesor Vasile Octavian Pruteanu a fost susținut de Prof. univ. dr. ing. Laurențiu Slătineanu, membru și dumnealui al AGIR.

La luările de cuvânt s-au înscris reprezentanți ai conducerii Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, printre care și Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin - președintele Asociației Generale a Inginerilor din România, Sucursala Iași, Prorector al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași și Prof. univ. dr. ing. Iulian Ciocoiu – președintele Senatului Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, dar și reprezentanți ai delegațiilor de cadre didacte de profil din Galați, Bacău, Suceava, Chișinău, care au adus un pios omagiu prin prezență și luări de cuvânt și au evocat deosebitele realizări în domeniul ingineriei ale personalității remarcabile și ale OMULUI Octavian Vasile Pruteanu.

Asociația Generală a Inginerilor din România, Sucursala Galați a fost reprezentată de către Conf. univ. dr. ing. Nicușor Baroiu – vicepreședinte al Sucursalei Galați și Prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, membru AGIR și, totodată, Președintele Senatului Universității “Dunărea de Jos” din Galați care, la rândul său, prin luarea de cuvânt susținută, a consolidat evocarea rolului profesorului universitar emerit doctor inginer Octavian Vasile Pruteanu, DHC, în pleiada inginerilor creatori de fabricație din România.

2023-04-20Conferinta „SUDURA 2023”

În perioada 27 - 28 Aprilie 2023, la Galaţi, se va desfăţura Conferința Internațională „SUDURA 2023”, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), în colaborare cu Asociația de Sudură din România (ASR) și Sucursala ASR Galați.

Conferința se adresează specialiștilor din industrie, cercetare și învățământ superior și are o tematică referitoare la noutățile privind dezvoltarea procedeelor, materialelor și aplicațiilor industriale din domeniul sudării. Principalele subiecte abordate se axează pe stadiul actual și tendințele în dezvoltarea tehnicilor de îmbinare şi sudare, robotizarea proceselor şi inteligenţa artificială aplicată în domeniul sudării, fabricația aditivă şi procese conexe, informatizare și digitalizare în domeniul sudării, fabricația ecologică a structurilor sudate, comportarea materialelor la sudare, modelarea și simularea proceselor de sudare, metode avansate în controlul de calitate şi nedistructiv al îmbinărilor sudate și, nu în ultimul rând, design-ul şi arta în ingineria sudării.

La conferință sunt invitați specialiști din Elveția, Israel, Spania, Portugalia și India care vor prezenta, în secţiune plenară online, rezultatele recente ale cercetărilor din domeniile sudării și fabricației aditive. În programul conferinţei sunt incluse expozițiile de echipamente, servicii și consumabile și „Artă și sculptură în metal” şi se va desfășura faza finală a concursului naţional „Tineretul sudează”.

Programul conferinţei poate fi vizualizat la adresa https://ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/12059-incepe-conferinta-internationala-sudura-2023

2023-04-20Concursul Tehnic “Mihai Honorius TEODORESCU” - CMHT 2023

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Inginerie, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi și Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Mecanică din Galaţi organizează pe 12 Mai 2023 Concursul Tehnic “Mihai Honorius TEODORESCU” - CMHT 2023. Concursul se adresează elevilor care studiază la liceele cu profil tehnic, clasele a XI-a şi a XII-a, din domeniile mecanic, electromecanic, electric, electronic și automatizări.

Mai multe detalii privind înscrierea, regulamentul și tematica propusă se găsesc pe site-ul Concursul Tehnic “Mihai Honorius TEODORESCU” - CMHT 2023. https://ing.ugal.ro/index.php/ro/noutati/cmht-2023

Concursul este dedicat regretatului profesor dr. ing. Mihai Honorius Teodorescu, care a fost şi rămâne o personalitate academică impresionantă. Atitudinea sa, dintotdeauna plină de căldură, şi apropierea față de studenți și colegi au facilitat transmiterea informaţiei profesionale și au reprezentat fundamentul pe care s-a dezvoltat învăţământul tehnic superior gălăţean şi pe care s-au format specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.

2023-04-07TEHNOLOGII NAVALE ȘI COMBUSTIBILII VIITORULUI, PE DRUMUL DECARBONIZĂRII

Vineri, 07.04.2023, cu începere de la ora 12.00, în Sala D01 a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-a desfășurat, în cadrul Colocviilor Constructorilor de Nave (CCN), evenimentul cu nr. 98, organizat de Asociaţia Constructorilor de Nave (ANCONAV), în colaborare cu Facultatea de Arhitectură Navală a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Sucursala Galaţi şi Asociația Arhitecților Navali (AAN), având ca teme centrale tehnologiile navale și combustibilii viitorului, în contextul decarbonizării.

În prima parte a expunerii, domnul dr. ing. Jean Sever Popovici a prezentat aspect cu privire la tehnologiile navale, care urmăresc, în principal, creșterea eficienței energetice la bordul navei, respectiv reducerea consumului de carburant și, implicit, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, arătând faptul că transportul maritim (shipping-ul) contribuie în mod semnificativ la emisiile care provoacă schimbările climatice, la nivel global, shipping-ul fiind responsabil de un procent de 3% din gazele cu efect de seră. Organizatia Maritimă Internațională (IMO) a propus ca să reducă emisiile de carbon provenite din transport maritim cu cel puțin 40% până în 2030 și cu 70% până în 2050, comparativ cu nivelurile din 2008.

În partea a doua a întâlnirii, domnul contraamiral dr. ing. Constantin Rusu, specialist în motoare navale, a prezentat opțiunile de viitor pentru diferite tipuri de combustibilil marini cu emisii reduse de CO2 sau cu poțențial de reducere cu 100% a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru multiple sectoare de transport, până în anul 2050.

Astfel, prin tematica abordată în cele două subiecte, s-a evidențiat faptul că următorul deceniu va fi marcat de o serie întreagă de politici și reglementări orientate către obiectivul decarbonizării în shipping, care vor stimula pe investitori, armatori și pe constructorii de nave să identifice, să evalueze și să utilizeze tehnologii de construire și exploatare a navelor, precum și combustibili noi, care să conducă la economii de energie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă.

2023-03-20Vivat, crescat, floreat!

Astăzi, 20 martie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud-estul României, aniversează 75 de ani de existenţă. Evoluţia învățământului superior în orașul de la Dunăre este următoarea:
• 1948: înfiinţarea Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
• 1951: înfiinţarea Institutului Mecano - Naval;
• 1953: crearea Institutului Tehnic din Galaţi prin comasarea Institutului Mecano - Naval cu Institutul Agronomic şi cu Institutul de Pescuit şi Piscicultură (transferate din alte centre universitare);
• 1955: comasarea Institutului Tehnic cu Institutul de Industrii Alimentare (transferat din Bucureşti);
• 1957: transformarea Institutului Tehnic în Institutul Politehnic;
• 1959: înfiinţarea Institutului Pedagogic;
• 1974: crearea Universităţii din Galaţi prin unirea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic (Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974);
• 1991: schimbarea denumirii universităţii în Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi (Hotărârea Guvernului din 4 ianuarie 1991).
De-a lungul anilor, în structura institutelor menţionate s-au aflat programe de inginerie unice în ţară: construcţii navale, exploatarea navelor şi porturilor, tehnologii alimentare, tehnică piscicolă, şi frigotehnie. După 1989, aceste programe au servit ca modele altor universităţi din ţară.
Învăţământul superior de la Galaţi a instruit peste 70.000 absolvenţi în domeniul ingineresc, economic şi umanist, ponderea mai mare având-o inginerii.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este astăzi o instituție de nivel european, care se bazează pe un proces didactic modern, pe cercetare științifică aplicată și pe relații de parteneriat excelente încheiate cu mediul de afaceri local și regional, cu instituții publice și structuri ale comunității, între care se numără Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR). Buna colaborare cu AGIR se materializează şi prin faptul că sediul AGIR - Sucursala Galaţi este găzduit de Universitatea „Dunărea de Jos”.
Totodată, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este singura instituție academică din România cu extensiuni atât în vestul cât și în estul Europei, cu programe de studiu și parteneriate în Italia, Republica Moldova și Ucraina.
Deviza Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați este Tradiție în performanță, o deviză care obligă cele 750 de cadre didactice ale universităţii să vizeze excelenţa atât în realizarea actului didactic, cât şi în cercetare.
Oferta educațională a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, care acoperă cele trei cicluri de învățământ: licență, masterat și doctorat, este adaptată permanent la cerinţele pieţii muncii astfel ca angajabilitatea absolvenţilor ei să fie ridicată.
La mulți ani, comunităţii academice de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați!
Vivat, crescat, floreat!

2023-03-10OȚELURI NAVALE

Vineri, 10.03.2023, ora 12.00, în Sala D01 a Facultăţii de Arhitectură Navală a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-a desfăşurat Colocviul cu nr. 97 din seria Colocviile Constructorilor de Nave (CCN), eveniment organizat de Asociaţia Constructorilor de Nave (ANCONAV) în colaborare cu Facultatea de Arhitectură Navală a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Sucursala Galaţi şi Asociația Arhitecților Navali (AAN).
Oţelurile navale au făcut subiectul de discuţie al acestui colocviu. Prof. dr. ing. Elisabeta Vasilescu, extitulară a disciplinei Tratamente termice şi termochimice predată la Facultatea de Inginerie a a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi vicepreşedinta AGIR Sucursala Galaţi, a vorbit participanţilor la colocviu despre îmbunătățirea fabricației produselor plate din oțeluri navale prin prelucrări metalurgice neconven-ționale şi a sintetizat rezultatele cercetărilor realizate de domnia sa cu privire la influența prelucrărilor termice și termomecanice, cu încălzire în intervalul intercritic, asupra caracteristicilor de utilizare a tablelor navale, iar dr. ing. Viorel Panaite, inspector în cadrul Bureau Veritas, a prezentat procesul de certificare a oțelurilor navale, punând accentul pe cazurile neconforme. Problema oțelurilor navale a fost abordată din diverse perspective: cercetare, asigurarea calităţii, fabricare, utilizare, astfel evidenţiindu-se importanţa creşterii calităţii produselor realizate din oțeluri navale în vederea asigurării unor caracteristici structurale și proprietăți fizico-mecanice la nivelul cerințelor specificațiilor tehnice și a standardelor de produs, ceea ce conduce nu numai la dezvoltarea de noi mărci de oţel, dar şi de implementare de procedee şi tehnologii moderne de prelucrare metalurgică.
Cum, în construcţia navelor, o pondere importantă o reprezinta corpul rezistent al navei, care se execută din produse laminate, table, benzi, profiluri şi bare, realizate din oțeluri cu o compoziţie chimică adecvată operaţiei de sudare a elementelor structurale ale navelor şi având caracteristici de rezistenţă mecanică corespunzatoare solicitărilor, calitatea oțelului și a sudurilor asigură siguranța navei în perioada de exploatare a acesteia.
Participanţii la întâlnire (membrii asociaţiilor organizatoare ale evenimentului, cadre didactice ale facultăţilor de Inginerie şi Arhitectură Navală din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi studenţii acestor facultăţi) au discutat îndelung despre provocările realizării oţelurilor navale.

Material redactat de
Ing. Silvia Panaite şi Anca Nicolau


2023-02-10Asimilarea în țară a rașinilor ignifuge pentru construirea bărcilor de salvare

Asimilarea în țară a rașinilor ignifuge pentru construirea bărcilor de salvare a fost subiectul de discuţie din cadrul Colocviului cu nr. 96, din seria Colocviile Constructorilor de Nave (CCN).

Colocviul, organizat de Asociaţia Constructorilor de Nave (ANCONAV) în colaborare cu Facultatea de Arhitectură Navală a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Biblioteca „V.A. Urechea” şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Sucursala Galaţi, s-a desfăşurat vineri, 10.02.2023, ora 15.00, în Sala Eminescu a Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galaţi şi a reunit 45 de participanţi (ingineri din ICEPRONAV, IMNG, Șantierele Navale din Galați și Brăila, AGIR – Sucursala Galați, cadre universitare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Marina Militară, Asociația Cadrelor Militare „Al. I. Cuza”).

Cu această ocazie, a fost evocat un moment important din istoria construcțiilor navale din România: proiectarea și construirea de bărci de salvare rezistente la foc pentru petroliere, platforme de foraj marin, nave de transport LNG și nave de servitute pentru zonele petroliere.
Deoarece cerintele SOLAS 1974 prevedeau ca testarea acestui tip de bărci să includă navigarea timp de 15 minute pe apă acoperită cu petrol aprins (800-1000 °C) și să asigure la bord condiții propice vieții umane, învelișul corpului trebuia să fie realizat dintr-un material care să se încadreze în clasa de incombustilitate C1, să fie bun izolator termic şi să păstreze calitățile fizico–mecanice ale corpului.

Povestea proiectului, o poveste a anilor 80, când se considera că toate dispozitivele și echipamentele trebuie asimilate în țară pentru eliminarea importului, a fost spusă de coordonatorul proiectului de atunci, ing. Mihail Cogălniceanu, şi documentată cu imagini de ing. Silviu Vașilache, ambii reprezentând Institutul de Cercetări şi Proiectări Navale (ICEPRONAV) Galaţi.

Proiectul a avut patru etape :
• Producerea rășinilor poliesterice tereftalice și ortoftalice ignifugate cu acid clorendic (acid HET - hexa-cloro-endo-metilen-tetra-hidroftalic) - CCPALV și POLICOLOR Bucuresti.
• Testarea în laboratoarele de încercări la foc a plăcilor de probă pentru determinarea clasei de incombustibilitate - INSPECTORATUL GENERAL AL POMPIERILOR București și ICEPRONAV Galați.
• Testarea caracteristicilor fizico-mecanice ale epruvetelor din rășina ignifugă - UNIVERSITATEA din Galați.
• Probe la foc pentru model de 2,5 m lungime și pentru barcă de 8,5 m lungime - CIN Galați, IMN Galați, ȘANTIERUL NAVAL Galați, Cooperativa BRATEȘUL Galați, IFA București, UNIVERSITATEA din Galați și ICEPRONAV Galați.

După omologarea rășinilor, până la privatizarea IMN Galați, s-au construit două mărimi de bărci de salvare rezistente la foc. Cu primele astfel de bărci de salvare antifoc s-au dotat urmatoarele nave :
• Șantierul Naval Brăila – Tank 5 000 tdw – Barca de 44 persoane;
• Șantierul Naval Galați – Tank 35 000 tdw – Barcă de 56 persoane;
• Șantierul Naval Constanța – Tank 85 000 tdw – Barca de 56 persoane.
Colocviul a fost un bun prilej ca oameni din diverse instituții, care au fost implicați în acest proiect acum peste 30 de ani, să se revadă şi să evoce o perioadă interesantă din cariera lor, dar şi să ne ajute să înţelegem provocările la care au trebuit să răspundă inginerii români atunci când importurile au fost sistate pentru România.

Set foto pe site-ul Bibliotecii Judetene V.A. Urechea
https://photos.google.com/share/AF1QipMEYcTVShv-pQdW1M1WIgVtoeVpzpZ99154Qku_7_9peOZv0zXUhquHPk6u5qHKCA?key=VWhnLWtUelJ1SFBJOGwwaUdvSjJCTXVSMzI0NXVR

Foto FB, ing. Silviu Vasilache
https://scontent.fotp7-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/330809481_1642667766235921_4731976628813432939_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=gmgaFsZ0D9kAX85x4LV&_nc_ht=scontent.fotp7-2.fna&oh=00_AfDhPCct2N3PnDATooER_qjsIaHALBdyZ6cudDPsQxlM5g&oe=63EE618D


Material redactat de
Ing. Silvia Panaite şi Anca Nicolau

2022-12-14BRAD Engineering 2022

A cincea ediţie a BRAD Engineering, competiţia de brazi de Crăciun realizaţi din materiale reciclabile organizată la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi de Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Mecanică din Galaţi, a avut în acest an ca partener Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) - Sucursala Galaţi.
Studenții facultăţilor de inginerie și nu numai şi elevii câtorva colegii şi şcoli din judeţele Galaţi şi Bacău au adus spiritul Crăciunului prin cele 31 de creaţii pe care le-au expus în holul Facultății de Inginerie. Varietatea materialelor (sticlă, lemn, carton, pânză, metal, materiale plastice) şi obiectelor utilizate (cutii de medicamente, măști medicinale, tacâmuri de unică folosință, roți dințate, bureți naturali, diapozitive, conuri de pin şi multe altele) au solicitat spiritul creativ al studenţilor şi elevilor pentru a realiza brazi neconvenţionali.
Premiile oferite de AGIR Sucursala Galaţi au mers la echipa de elevi ai Asociației Multifuncționale Filantropice „Sfântul Spiridon” Galați, Centrul de zi, pentru un brad realizat din pahare din carton conţinând mesaje care să ne păstreze spiritul Crăciunului intact de-a lungul întregului an şi care, după trecerea sărbătorilor, ar urma să fie utilizate ca suporturi pentru creioane sau pensule, şi la echipa de studenţi ai Facultăţii de Știința și Ingineria Alimentelor pentru un brad albastru confecţionat din cofraje de ouă, care a fost ornat cu fructe conservate prin uscare.
Ceremonia de decernare a premiilor poate fi urmărită aici https://www.youtube.com/watch?v=hadOYKD0s9A

2022-12-09A XCV-a ediție a Colocviilor Constructorilor de Nave - CCN

Vineri, 9.12 2022, ora 12.00, în Sala „Eminescu" a Bibliotecii „V.A. Urechia" din Galați, a avut loc cea de-a XCV-a ediție a Colocviilor Constructorilor de Nave - CCN, organizată sub egida Asociației Constructorilor Navali din Romania - ANCONAV, Facultății de Arhitectură Navală - FAN din Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, Asociației Arhitecților Navali - AAN și Asociației Generale a Inginerilor din Romania - AGIR, Sucursala Galați. Tema centrală a dezbaterii a fost „Portretul unui navalist, expert în tehnica sudării", fiind invitat Dl. ing. Panait Buricea, un specialist a cărui carieră – începută în 1960 – a fost legată exclusiv de sudarea structurilor navale, timp de peste jumătate de veac.
Colocviul a fost deschis de Dl. ing. Valentin Popescu, fost director tehnic al Șantierului Naval Damen Galați - SNG, care a descris contextul în care a evoluat profesional invitatul, în cadrul acestui șantier, după care invitatul a prezentat treptele pe care le-a urcat de-a lungul carierei, proiectele deosebite în care a fost implicat, evoluția tehnologiilor de sudare, oamenii importanți cu care a colaborat și experiența sa olandeză. S-au urmarit imagini ale navelor din portofoliul Șantierului Naval Damen Galați și din colecția invitatului.

2022-09-14Ziua Inginerului Român - sărbătorită la Galaţi

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi împreună cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Sucursala Galaţi şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) organizează miercuri, 14 septembrie 2022, la ora 10, la Facultatea de Inginerie a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, corp D, sala D12, celebrarea Zilei Inginerului Român.

Cu această ocazie, vor fi prezenţi reprezentanţi ai mediului academic (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi), reprezentanţi ai industriei din judeţele Galaţi şi Brăila (Criomec SA, Liberty Steel SA, Grande Gloria SA, Aldahra, Damen Workforce Romania, Astaldi spa şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd., CN APDM SA, Şantierul Naval Vard Brăila), şi reprezentanţi ai asociaţiilor ANCONAV şi AGIR .

În cadrul întâlnirii, invitaţii noştri vor face cunoscute detalii semnificative legate de realizări actuale din mai multe domenii ale ingineriei, între care se numără îngheţata premiată la concursul Ecotrophelia Europe (Woopi Ice), catamaranul pentru ecologizarea apelor maritime şi dunărene, filtrele de putere pentru îmbunătăţirea calităţii la furnizarea energiei electrice, podul peste Dunăre dintre Galaţi şi Brăila, agricultura de precizie, oţelul verde, platforma multimodală Galați şi altele.

Anca Nicolau, profesor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi preşedinta Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) – Filiala Galaţi consideră că „această întâlnire va evidenţia importanţa profesiei de inginer atât pentru economie, cât şi pentru viaţa de zi cu zi, va satisfice curiozitatea celor care vor să înţeleagă cum răspund specialiştii provocărilor zilelor noaste şi, nu în ultimul rând, va trezi interesul tinerilor de a îmbrăţişa o profesie care presupune deopotrivă inventivitate şi rigoare”.

“În perioada interbelică, Inginerul era privit ca un Deux ex Machina iar Tudor Arghezi considera Ingineria ca fiind Arta miracolelor materializate, pe când astăzi, deşi este o meserie foarte căutată, este pare-se vremelnic ocolită de atenţia tinerilor absolvenţi de liceu. Celebrarea Zilei Inginerului Român la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, îsi propune sa aducă faţă în faţă firme importante din zona de S-E a României, care vor promova realizări inginereşti deosebite, studenţi, profesori şi cercetători, care vor prezenta rezultate ale cercetărilor realizate, pentru a se putea face conexiunea dintre studiile universitare şi lumea reală.” a declarat prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, membru corespondent ASTR.

Evenimentul este deschis publicului larg, în limita locurilor disponibile, şi va fi transmis live pe Facebook-ul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Mai multe detalii: Sucursala AGIR Galaţi https://www.galati.agir.ro/conducere.php

2022-01-01Cotizaţia de membru AGIR pentru anul 2022

Pentru anul 2022: - Membri individuali


50 lei înscrierea (include şi legitimaţie nouă);
150 lei cotizaţia anuală (studenţii din anul III si IV nu plătesc cotizaţie);
100 lei cotizaţia anuala pentru pensionari;
Legitimatie 15 lei; (dacă aveti deja legitimaţie tip card, nu mai este nevoie să o schimbaţi)

Membrii AGIR cu domiciliul în străinătate:
25 euro taxa de înscriere
75 euro cotizaţia anuală

Membri colectivi
Pentru anul 2022:
taxa de înscriere: 500 lei;
cotizaţia: 1000 lei

Membri sustinatori
Pentru anul 2022:
cotizaţia: 2000 lei